De verhuurmarkten voor hoogwerkers herstellen zich goed ondanks de wereldwijde onzekerheid

IPAF Rental Market Report Promo - 2 x Awards WEB

De verhuurmarkten voor hoogwerkers bleven zich knap herstellen na de pandemie in 2021 en begin 2022, ondanks de donkere wolken die zich verzamelden in de vorm van wereldwijde onzekerheid over geopolitieke oproer en hogere inputkosten, als gevolg van de stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne. Dit staat in de laatste analyse die door Ducker voor de International Powered Access Federation (IPAF) is uitgevoerd.

De meeste markten in Europa, de VS en het Midden-Oosten bleven zich sterk herstellen, hoewel een heropleving van Covid-19 en de bijkomende lockdowns en beperkingen in sommige delen van China het herstel daar beperkten. Dit had een sneeuwbaleffect op de levering van Chinese hoogwerkers waar in 2021 veel vraag naar was, gezien de problemen in de toevoerketen waar veel westerse fabrikanten te maken mee hadden.

Het net uitgekomen Global Powered Access Rental Market Report 2022 laat zien dat na een relatief voorzichtige start van het jaar, waarin veel landen die onderdeel uitmaken van deze studie, nog steeds kampten met de tweede en derde golven van het Covid-19-virus, de meeste verhuurbedrijven van hoogwerkers in 2021 hebben geprobeerd hun verhuurvloot en gebruikspercentages uit te breiden; het herstel na de pandemie was wereldwijd gezien redelijk gelijk en zette zich gestaag voort.

Bedrijven keerden terug naar de geplande investeringsstrategieën en het aanbod had moeite om de vraag bij te houden in termen van nieuwe machines, in het bijzonder speciale en volledig elektrische hoogwerkers. Dit was vooral te wijten aan het "opslingereffect" van het herstel na de pandemie op brandstofprijzen, energiekosten en grondstoffen. Het gevolg: langere levertijden op machines en een grotere afhankelijkheid van oudere of tweedehandsmachines om aan de vraag te kunnen voldoen.

Tijdens de eerste helft van 2022 heeft dit effect zich doorgezet, aangewakkerd door stijgende internationale energiekosten, hoge inflatie in de meeste ontwikkelde economieën, die werden verergerd door het domino-effect van de Russische invasie in het buurland Oekraïne in februari van 2022.

In het algemeen toont het rapport dat de Europese verhuurmarkt voor hoogwerkers zich gedeeltelijk heeft hersteld van de pandemie in 2021 en de markt kende in 2021 een omzetgroei van 7%. De verhuurmarkt in Europa behaalde een totale omzet van € 3 miljard, vrijwel het niveau van voor de pandemie, dankzij het herstel in de vraag zowel in de bouwsectoren als daarbuiten. Aan het einde van 2021 stond de Europese vloot op ca. 325.000 eenheden.

Het gebruikspercentage is na de pandemie met 6 procent omhoog gegaan en dit is ook toe te schrijven aan de aanhoudende tekorten aan OEM-hoogwerkers en problemen in de toevoer. Landen zoals het VK (11% omzetgroei), Italië (12%) en Frankrijk (13%) die in 2020 het hardst waren geraakt in Europa, lieten de hoogste herstelsnelheden zien.

Elders in Europa was het herstel gematigder, omgekeerd evenredig met in hoeverre de markten tijdens de eerste pieken van de pandemie waren geraakt: Spanje en Zweden zagen een omzetgroei van 5% in 2021, Duitsland en Noorwegen 3%, Denemarken, Finland en Nederland kenden alle drie een groei van slechts 2%. De Amerikaanse markt herstelde zich daarentegen met een groei van 15%. Dit is zowel een afspiegeling van hoe hard de markt in 2021 werd geraakt als van het fiscale herstelpakket dat door de nieuwe president Joe Biden bekend werd gemaakt.

Gesteund door de sterke omzetgroei van de onderzochte Europese landen heroverde Frankrijk zijn positie als land met de grootste hoogwerkersvloot in Europa. Eind 2020 kroop Duitsland Frankrijk en het VK voorbij in termen van algemene vlootomvang, maar door een goed jaar was de vloot eind 2021 in Frankrijk meer dan 62.000 eenheden, vergeleken met net iets meer dan 60.000 in Duitsland en 58.000 in het VK.

De overgang naar "groenere" elektrische en hybride machines zet duidelijk door in alle Europese landen, ook al wordt dit belemmerd door een gebrek aan nieuw machines. Elektrische scharen domineren in alle landen, met name Nederland, de Noordse landen en Duitsland. De overgang op elektrische scharen gaat verder in de rest van Europa, maar dieselscharen worden voor toepassingen in de open lucht in de meeste landen nog steeds gebruikt. Europese verhuurbedrijven verwachten de overgang naar een "groene" vloot binnen 5-10 jaar te hebben voltooid.

In de VS steeg de verhuuropbrengst van hoogwerkers met 15% in 2021 en ging zo het niveau van voor de pandemie voorbij. Dit kwam door de snelle heropening van niet-bouwactiviteiten en de uitgestelde vraag van bouwprojecten die tijdens 2020 werden onderbroken. De inhuldiging van president Joe Biden in het begin van 2021, de uitrol van vaccins en de stimuli voor het herstel na de pandemie zijn allemaal van essentieel belang geweest om het vertrouwen terug te winnen, evenals voor de opleving in de VS.

Net als de omzetgroei (gedeeltelijk te wijten aan hogere verhuurtarieven, gezien de vraag naar hoogwerkers), groeide de vlootomvang van hoogwerkers in de VS in 2021 met 10%, omdat verhuurbedrijven hun investeringsstrategieën van voor de pandemie hervatten en poogden te voorkomen dat de gebruikspercentages te veel zouden toenemen.

Al met al werd de groei van de Amerikaanse vloot, net als in andere westerse markten, belemmerd door onderbrekingen in de toevoerketen, maar de VS als geheel waren in staat de vlootomvang met meer dan 60.000 eenheden uit te breiden en eind 2021 in totaal op 722.105 te brengen. De voorspelling is dat deze groei in 2022 zal doorzetten, maar dit zou kunnen worden tegengezeten door inflatiedruk op de economie en door handelskwesties, inclusief een uitspraak over enorm hoge tarieven op de import van Chinese hoogwerkers die in 2021 werd aangekondigd.

Net als in Europa ging de overgang tijdens het jaar op hybride of volledig elektrische machines door, zij het iets langzamer dan in de Europese markten. In de VS is er niet zo veel vraag naar elektrische telescoopwerkers, niet alleen vanwege de beperkte autonomie en problemen met laadinfrastructuur, maar ook vanwege klimaatbeperkingen die het gebruik van elektrische apparatuur in de openlucht gedurende bepaalde maanden in delen van de VS beletten.

Net als in 2021 bevat het rapport over 2022 ook een speciale marktfocus op China en op de landen van de Samenwerkingsraad van de Golf in het Midden-Oosten: Saudi-Arabië, VAE en Qatar. Het rapport over China schetst een beeld van een verhuurmarkt voor hoogwerkers die ondanks de pandemie nog steeds met ongekende snelheid groeit – De groei van de Chinese verhuurmarkt voor hoogwerkers bleef sterk (47%) in 2021, hoofdzakelijk gedreven door uitbreiding van de vloot. Het marktoptimisme was echter beperkt door de onzekerheid over aanhoudende uitbraken in belangrijkste steden in China. De verwachtingen voor de jaarlijkse omzetgroei zijn 10% in 2022 en 6% in 2023.

De vlootomvang bleef zich in China opmerkelijk snel uitbreiden: De geschatte totale hoogwerkersvloot breidde zich snel uit in 2021 en naderde in totaal 330.000 eenheden. Er wordt verwacht dat de totale vlootomvang tegen het einde van 2022 rond de 435.000 tot 440.000 zal komen te liggen. Na jaren van snelle groei wordt vanaf 2023 een gematigdere groei verwacht, maar nog steeds met dubbele cijfers. Gaat de verhuurvloot van China die van de VS inhalen in de komende vijf jaar? Met deze snelheid kunnen we dat zeker niet uitsluiten.

Het beeld in het Midden-Oosten was overwegend positief; het herstel volgde het hogere segment van de Europese of Amerikaanse markt. Gemiddeld steeg de omzet in de onderzochte landen met 13%, vergeleken met 13% voor Frankrijk en 15% voor de VS. De totale verhuuropbrengsten herstelden zich van de minima tijdens de pandemie in alle drie de landen, met een gecombineerde jaaromzet van $ 146 miljoen op basis van investeringen in infrastructuur in de regio en zaken die tijdens de in het vierde kwartaal van 2021 gehouden vakbeurs Dubai Expo werden gegenereerd.

In 2021 groeide de totale vlootomvang van de drie onderzochte landen in het Midden-Oosten met ca. 2%. Dit kwam doordat verhuurbedrijven hun vloten uitbreidden naar de niveaus van voor de pandemie om gelijke tred te kunnen houden met de herstelde vraag. In 2022 verwachtten de respondenten dat ze machines kunnen blijven kopen, waarbij ze zich steeds meer tot Chinese fabrikanten van hoogwerkers wenden.

Ofschoon door diesel aangedreven telescoopwerkers nog steeds het grootste deel van de hoogwerkersvloot in alle drie de landen vertegenwoordigen, wordt verwacht dat het aandeel elektrisch aangedreven apparaten gaat toenemen, vooral in de VAE en minder in Saudi-Arabië, omdat eindgebruik meer naar facilitair beheer neigt en er is een grotere focus op veiligheid op de werkplek en beroepsgezondheid; steigers worden uitgefaseerd ten gunste van elektrische scharen op intern onderhoud en inrichting.

Samengevat, vlootomvang en verhuuropbrengsten nemen in alle onderzochte markten toe, het vertrouwen in investeringen is terug, de omslag naar elektrisch aangedreven machines blijft op gang en zelfs goed gedocumenteerde problemen in de toevoerketen mogen het optimisme niet drukken. Ondanks de onweerswolken aan de horizon (onzekerheid), de vooruitzichten voor de nabije toekomst blijven goed voor de verhuursector aangedreven hoogwerk toegangstechniek.

● Zie voor een uitgebreide analyse van Europese, Amerikaanse, Chinese en Midden-Oosten-markten het rapport 2022 IPAF Global Powered Access Rental Market. IPAF-leden kunnen een gratis exemplaar van het relevante marktrapport aanvragen door nu een formulier in te vullen op www.ipaf.org/reports; niet-leden kunnen het rapport tegen een scherpe prijs aanschaffen.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn