De gezonde staat van de verhuurmarkt voor hoogwerkers vóór de pandemie zal vorm geven aan het herstel

IPAF Rental Market Reports 2020

De gezonde staat van verhuur van hoogwerkers en de positieve economische trends tot eind 2019 in landen zoals Italië, Nederland, Duitsland en China zouden volgens de laatste analyse, die exclusief door DuckerFrontier voor de International Powered Access Federation (IPAF) is gedaan, tot een sterk herstel moeten leiden na de coronavirus pandemie.

Uit het pas gepubliceerde Global Powered Access Rental Market Report 2020 blijkt dat die landen die tijdens de eerste golf van de pandemie het minst hard zijn geraakt zich in 2021 waarschijnlijk goed zullen herstellen; het rapport laat ook zien dat Zweden en de VS markten zijn die zich sterk gaan herstellen, nadat bouwplaatsen tijdens de piek van de pandemie grotendeels open bleven.

Frankrijk, het VK, Spanje en Finland werden door de pandemie het hardst getroffen, wat te wijten was aan de impact van de ziekte en langdurige nationale lockdowns, gekoppeld aan andere onderliggende factoren die aan economische onzekerheid bijdragen, zoals Brexit en nationale verkiezingen. De vooruitzichten zijn niet gunstig voor een snel herstel in deze landen.

Executive summary of Europe

 

In Europa rapporteerden zowel de Nederlandse als Duitse verhuurmarkten voor hoogwerkers een sterke groei tot aan het begin van de pandemie. De toename bedroeg 7% in termen van jaarlijkse omzet, terwijl Frankrijk gedurende drie jaar een aanhoudende groei kende en daarmee eind 2019 de verhuurmarkt voor hoogwerkers in het VK voorbij ging wat betreft omvang en omzet.

Spanje en Italië evenaarden Frankrijk in 2019 met opbrengsten die zo'n 5% toenamen. De totale marktomzet in Denemarken steeg met 3% ten opzichte van 2018, maar het VK en Finland meldden geen stijging in de omzet en bevinden zich ruim onder het gemiddelde van de tien landen die voor 2019 onderwerp van de studie waren (4%).

Spanje en Italië zagen blijvend herstel na de wereldwijde financiële crash in 2008-09, maar het rapport duidt erop dat de twee markten na de pandemie wel eens een verschillend lot zou kunnen treffen. Het lijkt erop dat het gestage herstel van Spanje sinds 2011 is gestagneerd; de markt is nog steeds minder dan de helft waard (€ 201m) in 2019 dan zijn totale waarde in 2008 (€ 429m). Sombere vooruitzichten duiden erop dat de komende twee jaar de winsten wel eens zouden kunnen worden omgekeerd.

Ondertussen steeg de Italiaanse markt boven eerdere hoogten uit in termen van omvang en omzet, die op het einde van 2019 op € 290 m werden gewaardeerd. Net als in het geval van Duitsland, wordt voorspeld dat Italië zich sneller gaat herstellen naar niveaus en activiteiten van vóór de pandemie dan Spanje. Dit is te danken aan de veelzijdige samenstelling van de vloot, de dominantie van de relatief flexibele kleine en middelgrote verhuurbedrijven en een brede, evenwichtige mix van eindgebruik in de bouw en daarbuiten.

Duitsland en de Noordse landen zijn de eerste golf van de pandemie relatief goed doorgekomen en er werd niet verwacht dat deze te hard zouden worden getroffen door dalingen in de bouwproductie of het bbp. Voor de meeste landen is de verwachting dat tegen het einde van 2021 de niveaus van voor 2020 worden bereikt, niettegenstaande de gevolgen van de nog aanhoudende tweede golf. Denemarken groeide het sterkst (3%) tot eind 2019, maar kende een strengere lockdown dan Zweden. Daarom wordt gedacht dat laatstgenoemde minder heeft geleden in termen van dalende productie en opbrengsten in 2020.  

De verhuurmarkt van hoogwerkers in het VK kwakkelde een beetje in 2019 door onzekerheid over Brexit en daarna door de vervroegde algemene verkiezingen op het einde van het jaar wat voor voorzichtigheid zorgde en een grote uitbreiding van de vloot of ambitieuze investeringsstrategieën beperkte.

De voorspelling voor het VK is dat de relatief harde impact van de Covid-19-pandemie en de gevolgen van de lockdown zijn weerslag zal hebben op de bouwpijplijn, werkloosheid en het algehele bbp. Dat alles samen met het einde van de overgangsperiode voor Groot-Brittannië's vertrek uit de EU op 1 januari 2021 heeft er niet toe bijgedragen dat er vertrouwen is in een snel herstel.

De verhuurbedrijven van hoogwerkers in het VK hebben echter veerkracht en vindingrijkheid laten zien om de omvang van de vloot en de inkomsten uit verhuur in 2019 te handhaven, bijvoorbeeld door extra diensten aan te bieden zoals uitgebreide reiniging en ontsmetting van uitrusting om klanten te helpen hun werknemers te beschermen tegen het risico van verspreiding of het oplopen van Covid-19.

In de VS blijft de markt groeien en zich ontwikkelen, gesterkt door de solide bouwproductie in 2019, maar de ontwikkeling heeft te kampen met een stapsgewijze benadering om de pandemie in 2020 het hoofd te bieden, gevolgd door de onzekerheid ten gevolge van de nationale verkiezingen op het einde van het jaar en de gevolgen daarna. Er bestaat hoop dat een duidelijker politiek perspectief en een nieuwe focus op de controle van Covid-19, inclusief de beschikbaarheid van een effectief vaccin, de basis kan vormen voor een relatief snelle inhaalslag in 2021 en daarna.

Rental Report - China Key findings

Net als in 2019 bevat het rapport dit jaar ook een speciale focus op de Chinese markt en schetst het beeld van een verhuurmarkt van hoogwerkers die met weergaloze snelheid groeit, slechts licht beperkt door de coronavirus pandemie, en klaar om de komende jaren te blijven groeien in termen van vlootomvang en marktpenetratie. In 2019 steeg de totale waarde van de verhuurmarkt voor hoogwerkers met 38%; hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit groeipercentage in 2020 wordt herhaald, zal het toch nog met 10% stijgen – precies het omgekeerde van de zwaarst getroffen Europese markten.

● De 2020 IPAF Global Powered Access Rental Market rapporten kunnen nu worden besteld op www.ipaf.org/reports. Er is een korting voor IPAF-leden en een 50% prijsverlaging op de rapporten voor 2019 & 2018. Oudere rapporten kunnen nu gratis worden bekeken/gedownload. Klik om een gratis webinar te bekijken op basis van de belangrijkste bevindingen in het rapport van 2020.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn