Coronavirus-/COVID-19-update

www.ipaf.org/covid19

We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

Impact op IPAF-training aanvragen

Er is toenemende bezorgdheid over het coronavirus (COVID-19) en de potentiële impact op het vermogen van IPAF om certificering en PAL-kaarten af te geven aan nieuwe aanvragers of degenen die hun kwalificatie willen verlengen voordat het verloopt.

Momenteel is de beste optie voor zowel nieuwe als verlengingsaanvragen om het theoriegedeelte van de training via eLearning te volgen. Op dit moment is eLearning beschikbaar voor zowel Hoogwerker Bediener training als Hoogwerkers voor Managers. Voor trainingen waarvoor eLearning niet beschikbaar is, zijn sommige trainingscentra begonnen met het beperken van het aantal kandidaten dat ze voor een cursus accepteren, om de verspreiding van het virus in te dammen. Andere trainingscentra beginnen met het op afstand aanbieden van de theorie-training met behulp van digitale platforms.

Dit zijn verstandige oplossingen voor de theorietraining, maar praktijkbeoordeling stelt grotere uitdagingen. IPAF en de bredere industrie moeten daarom rekening houden met de impact die het coronavirus kan hebben op de mogelijkheid om face-to-face praktijktraining en -beoordeling te geven en de daaropvolgende impact dit zal hebben op hoogwerkerbedieners en de industrieën waarin zij werken.

Wat betekent dit voor IPAF-training?

De volledige impact van COVID-19 op de beschikbaarheid van IPAF trainingen verandert dagelijks. We moeten ons voorbereiden op de mogelijkheid dat werknemers moeite zullen hebben om beschikbare training te vinden om hen te kwalificeren om een hoogwerker te bedienen of om hun bestaande Powered Access Licence (PAL Card) te verlengen.

Degenen die voor het eerst een IPAF-bediener training volgen, kunnen mogelijk geen praktijktest afleggen en kunnen geen PAL-kaart verkrijgen tenzij ze met succes zijn beoordeeld door een IPAF-instructeur. Het aantal verlopen PAL-kaarten dat in de branche circuleert, kan toenemen omdat bestaande kaarthouders hun kaart niet kunnen verlengen zonder opnieuw te worden beoordeeld, en dit zou ertoe kunnen leiden dat werknemers van de werklocatie worden weggestuurd omdat ze geen geldige PAL-kaart hebben of hun bestaande PAL-kaart is verlopen.

Verlenging van de geldigheidsduur van de opleiding

IPAF kan en zal niet instemmen met het toestaan dat mensen hoogwerkers bedienen totdat ze een praktische beoordeling hebben afgelegd, maar in het besef dat de huidige situatie sommige werknemers ervan zal weerhouden om verlopen PAL Cards te vernieuwen, vragen we de industrie om de volgende tijdelijke maatregelen te steunen:

IPAF heeft ermee ingestemd de respijtperiode voor kaartvernieuwingen te verlengen tot 90 dagen nadat de PAL-kaart is verlopen. IPAF raadt kandidaten met verlopen kaarten ten zeerste aan om tijdens deze verlengingsperiode een Bediener eLearning-theoriecursus of een door instructeur geleide theoriecursus op afstand te volgen.

Opties zijn:

 • IPAF Bediener eLearning in regio's waar de IPAF-bediener eLearning theorie beschikbaar is: Na succesvolle afronding van de eLearning cursus hebben kandidaten tot 90 dagen de tijd om hun praktische training te voltooien, ZODRA hun training aanbieder de praktische opleidingen hervat.
 • Een online theorie sessie onder leiding van een instructeur op afstand via het Internet, in regio's waar IPAF erkende opleidingscentra dit soort diensten aanbieden: Zolang kandidaten bewijs hebben van deelname van het opleidingscentrum, hebben ze maximaal 90 dagen om hun praktische training te voltooien, ZODRA hun training aanbieder de praktische opleidingen hervat.

IPAF zal de situatie regelmatig beoordelen en de richtlijnen dienovereenkomstig bijwerken.

Instemming met deze tijdelijke verlenging is aan de werkgever, maar totdat de huidige COVID-19-crisis onder controle is, vragen we alle werkgevers en de bredere industrie om deze maatregelen te steunen.

LET OP: De lokale overheidswetgeving over verlenging van de geldigheid van de opleiding heeft voorrang op de bovenstaande maatregelen.

U op de hoogte houden

IPAF zal de situatie blijven volgen en waar nodig verdere proactieve maatregelen nemen om de impact op IPAF-aanvragers en de bredere industrie te beperken.

We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

 

IPAF-richtlijnen voor veilig werken met hoogwerkers gedurende de COVID-19 Pandemie

Al het werk met hoogwerkers vereist een veilig werksysteem op basis van een risicobeoordeling. Als dit werk als essentieel wordt beschouwd, moet uw risicobeoordeling een extra biologisch risico in de vorm van het coronavirus bevatten.

Voor algemeen advies over controlemaatregelen om werknemers tegen dit nieuwe gevaar te beschermen, raadpleegt u de richtlijnen van uw plaatselijke gezondheidsafdeling of, indien niet beschikbaar, van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Als algemene regel:

 • Reinig en ontsmet wat u moet aanraken, b.v. hoogwerker bedieningspaneel, relingen, gereedschappen en uitrusting.
 • Maak uzelf schoon, was uw handen regelmatig gedurende 20 seconden en gebruik een ontsmettingsmiddel als u dat heeft.
 • Voorkom het aanraken van uw gezicht, ogen, neus en lippen.
 • Plaats geen twee mensen in een hoogwerker platform tenzij ze altijd de vereiste veilige afstanden kunnen aanhouden.
 • Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals geïdentificeerd door uw risicobeoordeling. Dit kunnen wegwerphandschoenen, overalls, ademhalingsbescherming, gelaatsbescherming of oogbescherming zijn.
 • Reinig en ontsmet de hoogwerker en andere arbeidsmiddelen na gebruik.

Bovenstaande richtlijnen zijn algemeen van aard. Deze richtlijnen kunnen variëren naarmate de COVID-19-pandemie vordert.  IPAF raadt u aan de richtlijnen van de lokale gezondheidsafdeling (of de nieuwste WHO COVID19 aanbevelingen) te volgen, aangezien deze relevanter kunnen zijn op het moment van gebruik van de hoogwerker. 

 

IPAF-evenementen

et het oog op de uitbraak van het coronavirus/COVID-19 volgt IPAF de ontwikkelingen en neemt nota van de updates en adviezen van de nationale regeringen en de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot ons schema van geplande evenementen. We zullen deze informatie bijwerken naar gelang de ontwikkelingen. Zie voor meer informatie www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

 • IPAF kende een sterk handelsjaar in 2019 en rapporteerde over de hele linie groei in termen van lidmaatschap, levering van opleidingen en bestreken gebieden, wat leidde tot hogere inkomsten, een stijging van 8,1% ten opzichte van 2018, volgens het laatste jaarverslag van de federatie.

 • IPAF heeft een nieuw presidentieel team bevestigd, waarbij Norty Turner van United Rentals officieel is geïnstalleerd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 van de federatie, die voor het eerst ooit werd gehouden per videoconferentie op 23 april als gevolg van de aanhoudende pandemie van het coronavirus. Drie nieuwe bestuursleden, gedetacheerd in 2019, werden ook tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering bevestigd.

 • We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.