Coronavirus-/COVID-19-update

www.ipaf.org/covid19

We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

UPDATE OVER DE IMPACT VAN COVID-19 OP IPAF TRAINING

Nu de lockdown-beperkingen in sommige delen van de wereld zijn versoepeld, zijn veel IPAF-trainingscentra weer open om zaken te doen en bieden ze COVID-veilige trainingen aan voor aangedreven hoogwerk toegangstechniek. Trainingscentra hebben strikte veiligheidsrichtlijnen en procedures gevolgd om ervoor te zorgen dat kandidaten in een veilige omgeving kunnen trainen.

Derhalve zouden bedieners die nu voor het eerst een opleiding volgen lokaal een opleidingscentrum moeten kunnen vinden om hun praktijktest af te leggen en hun bedieneropleiding af te ronden om hun Powered Access License (PAL Card) te ontvangen.

Veel trainingscentra bieden nu mogelijk innovatieve trainingsopties die inspelen op de behoefte aan sociale afstand, waaronder eLearning en webgebaseerde theorietraining door een instructeur. Alle kandidaten moeten slagen voor een praktische test bij een door IPAF erkend trainingscentrum om hun PAL Card te verkrijgen.

Om een trainingscentrum in uw omgeving te vinden zie: www.ipaf.org/nl/opleidingscentrum

Verlenging geldigheid training

Vanwege lockdown-beperkingen die trainingsactiviteiten verhinderden, vroeg IPAF de industrie om een verlenging van de geldigheid van de PAL Card tot 90 dagen na de vervaldatum te ondersteunen. Waar de lockdowns nu versoepelen en training wordt hervat, zal IPAF nu een einde maken aan deze uitstelperiode.

Daarom moet in gebieden waar de training is hervat, iedereen die aangedreven hoogwerk toegangstechniek wil blijven bedienen, zijn training met succes hebben afgerond op 30 september 2020, wanneer de verlenging eindigt. Iedereen met een verlopen PAL Card na deze datum is niet gekwalificeerd om een hoogwerker, hefsteiger of bouwlift te bedienen.

LET OP: Regionale variaties kunnen van toepassing zijn waar gebieden nog steeds te maken hebben met lokale of nationale lockdowns. De wetgeving van de lokale overheid met betrekking tot de verlenging van de geldigheid van opleidingen heeft voorrang op de bovengenoemde maatregelen. IPAF zal deze richtlijnen blijven herzien en zal zich aanpassen aan de lokale omstandigheden. Neem bij enige twijfel contact op met uw plaatselijke IPAF-kantoor: www.ipaf.org/contact

U op de hoogte houden

IPAF zal de situatie blijven volgen en waar nodig verdere proactieve maatregelen nemen om de impact op IPAF-kandidaten en de bredere industrie te beperken.

We stellen uw steun gedurende deze tijd op prijs en vragen u regelmatig naar www.ipaf.org/covid19 te gaan voor updates van IPAF. Neem voor vragen hierover contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF-kantoor.

 

IPAF-richtlijnen voor veilig werken met hoogwerkers gedurende de COVID-19 Pandemie

Al het werk met hoogwerkers vereist een veilig werksysteem op basis van een risicobeoordeling. Als dit werk als essentieel wordt beschouwd, moet uw risicobeoordeling een extra biologisch risico in de vorm van het coronavirus bevatten.

Voor algemeen advies over controlemaatregelen om werknemers tegen dit nieuwe gevaar te beschermen, raadpleegt u de richtlijnen van uw plaatselijke gezondheidsafdeling of, indien niet beschikbaar, van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Als algemene regel:

 • Reinig en ontsmet wat u moet aanraken, b.v. hoogwerker bedieningspaneel, relingen, gereedschappen en uitrusting.
 • Maak uzelf schoon, was uw handen regelmatig gedurende 20 seconden en gebruik een ontsmettingsmiddel als u dat heeft.
 • Voorkom het aanraken van uw gezicht, ogen, neus en lippen.
 • Plaats geen twee mensen in een hoogwerker platform tenzij ze altijd de vereiste veilige afstanden kunnen aanhouden.
 • Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals geïdentificeerd door uw risicobeoordeling. Dit kunnen wegwerphandschoenen, overalls, ademhalingsbescherming, gelaatsbescherming of oogbescherming zijn.
 • Reinig en ontsmet de hoogwerker en andere arbeidsmiddelen na gebruik.

Bovenstaande richtlijnen zijn algemeen van aard. Deze richtlijnen kunnen variëren naarmate de COVID-19-pandemie vordert.  IPAF raadt u aan de richtlijnen van de lokale gezondheidsafdeling (of de nieuwste WHO COVID19 aanbevelingen) te volgen, aangezien deze relevanter kunnen zijn op het moment van gebruik van de hoogwerker. 

 

IPAF-evenementen

et het oog op de uitbraak van het coronavirus/COVID-19 volgt IPAF de ontwikkelingen en neemt nota van de updates en adviezen van de nationale regeringen en de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot ons schema van geplande evenementen. We zullen deze informatie bijwerken naar gelang de ontwikkelingen. Zie voor meer informatie www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

 • Uitgelichte Nieuws

  Coronavirus-/COVID-19-update

  We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

 • Brian Parker is aangekondigd als het nieuwe hoofd van Veiligheid en Techniek voor de International Powered Access Federation (IPAF). Hij treedt toe tot IPAF vanuit AFI-Uplift Ltd en start zijn functie op 2 oktober, en zal rapporteren aan Peter Douglas, CEO en Managing Director.

 • De IPAF Summit & IAPAs 2020, gepland om te worden gehouden in Londen, VK, zal nu worden verplaatst naar volgend jaar, vanwege aanhoudende onzekerheid rond de coronavirus pandemie.