Wereldwijde hoogwerkervloot nadert 1,5 miljoen stuks, maar onzekerheid verduistert de horizon

Award winning IPAF rental reports now available

De hoogwerker verhuurmarkt groeit nog steeds, met een wereldwijde vloot van bijna 1,5 miljoen stuks, maar onzekerheid verduistert de vooruitzichten op de lange termijn volgens de nieuwste marktanalyse van de International Powered Access Federation (IPAF). In Groot-Brittannië is de omzet per eenheid in 2018 gedaald met 3% en werd voor het eerst ingehaald door Frankrijk, nadat de Franse omzet per eenheid in 2017 toenam met 5%.

Terwijl de voortdurende Brexit-onzekerheid in Groot-Brittannië, de handelsoorlog tussen de VS en China en de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 zaken onzeker maken, groeien de markten in Spanje, Duitsland en Nederland, waar de hoogwerkerverhuur het afgelopen jaar sterk toenam met 8-10%.

IPAF’s Global Powered Access Rental Market Report is exclusief opgesteld door DuckerFrontier, voorheen Ducker Worldwide, het toonaangevende bedrijf op het gebied van research intelligence. Het rapport geeft essentiële zakelijke inzichten en biedt een unieke gelegenheid om diepgaander naar bepaalde belangrijke markten te kijken met behulp van een reeks economische indicatoren en meetwaarden die nergens anders beschikbaar zijn. Vorig jaar wonnen IPAF en Ducker Worldwide een prestigieuze prijs voor business intelligence van de European Rental Association voor deze rapporten.

De afgelopen twee jaar was IPAF’s rapport over de verhuurmarkt over de hele linie positief, waarbij met name in de Verenigde Staten de verwachtingen werden overstegen en een gestage groei plaatsvond. De Europese hoogwerker verhuurmarkt zag ook een indrukwekkende groei voor de meeste kernindicatoren in alle tien onderzochte landen. In Groot-Brittannië en sommige Noordse landen bereikte de groei echter een plafond en waren de vooruitzichten pessimistischer.

De Europese hoogwerkerverhuurmarkt in zijn geheel begon in 2015 groei te vertonen, wat doorzette in 2016 en 2017, met in Frankrijk dubbele groeicijfers in 2017. Deze trend zette zich in 2018 voort in continentaal Europa, met een jaarlijkse marktgroei van 7% in Frankrijk en Italië, een toename van 8% in Nederland en in Duitsland en Spanje een groei van respectievelijk 9 en 10%.

In 2018 had de Europese hoogwerkerverhuurmarkt een geschatte omzet van € 2,75 miljard ($ 3,3 miljard), na een aanzienlijke groei (6%) van de markt in 2018. De algehele economische situatie is goed en zowel de bouw- als andere branches zorgden voor een grotere vraag.

In Groot-Brittannië leidden intense marktconcurrentie en onzekerheid rondom de Brexit ertoe dat de verkoopcijfers licht daalden (-2%). In Noordse landen, met name Denemarken en Finland, stonden de tarieven van verhuurbedrijven in het algemeen ook sterk onder druk, waardoor deze onveranderd bleven. De verhuur van hoogwerkers oversteeg desondanks de groei in de bouw in Denemarken, Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië.

Het investeringsniveau blijft aanzienlijk, daar verhuurbedrijven gericht zijn op zowel het uitbreiden als het vernieuwen van hun hoogwerkervloot met specialistischere, geavanceerdere en in het algemeen milieuvriendelijkere apparatuur. Het lijkt erop dat 2018 een omslagpunt zou kunnen zijn, de investeringen zullen zich naar verwachting stabiliseren vanaf 2019. Met name in de Europese hoogwerkerverhuurmarkt zet een verschuiving naar milieuvriendelijkere apparatuur door.

Onzekerheid heerst echter in de marktvooruitzichten voor 2019 en daarna, met name in Groot-Brittannië, waar de Brexit verre van afgerond is en de voortdurende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten de export van sommige Europese fabrikanten begint te raken, met name in Duitsland. In de Verenigde Staten zijn de presidentsverkiezingen van 2020 een onbekende factor waarna weinigen gunstige vooruitzichten durven te geven.

Desondanks geeft het rapport aan dat 2018 wederom een goed jaar was voor de Amerikaanse markt met een sterker dan verwachte groei. Er werden dubbele groeicijfers genoteerd voor de verhuuromzet en de totale waarde was meer dan $ 10 miljard. De onderlinge verhuur nam toe in 2018 wegens een sterke aanhoudende marktvraag.

De gestage uitbreiding van de vloot zette door in 2018 en de totale grootte van de hoogwerkervloot oversteeg de 600.000 stuks in de Verenigde Staten. Gezien de onzekerheid op de lange termijn echter, verwachten de meeste Amerikaanse hoogwerkerverhuurbedrijven de komende jaren de vlootuitbreiding terug de schalen.

In 2018 bereikte de wereldwijde hoogwerkerverhuurvloot 1,47 miljoen stuks tegen 1,35 miljoen aan het einde van 2017. De sterke groei in Azië wordt voornamelijk gerealiseerd in China. Er werd groei gemeld in alle landen en regio’s. Het rapport van 2018 besteedt ook speciale aandacht aan de Chinese markt, welke een bijna exponentiële groei doormaakt.

In 2018 had de Chinese hoogwerkerverhuurmarkt een waarde van € 583 miljoen of $ 646 miljoen. Het was in alle opzichten een goed jaar: Meerdere grote projecten zijn gestart in de tweede helft van 2017, wat een positief effect had op de marktgroei in 2018. De vooruitzichten voor de komende jaren blijven positief, ondanks uitdagingen in verband met de toegenomen concurrentie en het feit dat neerwaartse druk op de economie kan worden weerspiegeld in de hoogwerkerverhuurmarkt.

Addendum: Na de publicatie van de 2019 IPAF Global Powered Access Rental Market-rapporten kwam een mogelijke variatie in de gerapporteerde cijfers voor de Spaanse markt onder de aandacht van DuckerFrontier, dat het onderzoek uitvoert namens IPAF. Naar aanleiding daarvan heeft DuckerFrontier een diepgaande herziening uitgevoerd van de belangrijkste marktgegevens voor de Spaanse markt (verhuuropbrengst van hoogwerkers, hoogwerkerverhuurvloot en gemiddelde opbrengst per hoogwerker).

DuckerFrontier heeft vastgesteld dat de hoeveelheid gebruikte apparatuur in de vloten van kleinere Spaanse verhuurbedrijven licht was onderschat. De geactualiseerde rapporten zijn aangepast om dit te weerspiegelen. De markttrends en groeicijfers blijven echter ongewijzigd ten opzichte van de eerdere 2019-versie.

Jo Power, hoofd communicatie en lidmaatschap van IPAF, merkt op: “Het gegevensverzamelingsproces dat voorafgaat aan het opstellen van deze uitgebreide rapporten is gedetailleerd en reflexief en is afhankelijk van de input en informatie van aangedreven hoogwerk toegangstechniek verhuurbedrijven en marktexperts van over de hele wereld. IPAF en DuckerFrontier zijn dankbaar voor de ontvangen input en zullen de dit jaar verzamelde feedback gebruiken bij toekomstige verzameling en analyse.”

Als u verdere vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jo Power bij IPAF of Anne Myon bij DuckerFrontier.

Het Powered Access Global Rental Market Report wordt jaarlijks exclusief voor IPAF opgesteld door DuckerFrontier. Het rapport wordt opgesteld op basis van gesprekken met verhuurbedrijven en andere branche-experts wereldwijd. Het volledige rapport is verkrijgbaar via www.ipaf.org/reports. De versie van vorig jaar kan nu met korting worden aangeschaft en eerdere versies kunnen gratis worden gedownload van:

www.ipaf.org/reports

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • IPAF heeft een nieuw presidentieel team bevestigd, waarbij Norty Turner van United Rentals officieel is geïnstalleerd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 van de federatie, die voor het eerst ooit werd gehouden per videoconferentie op 23 april als gevolg van de aanhoudende pandemie van het coronavirus. Drie nieuwe bestuursleden, gedetacheerd in 2019, werden ook tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering bevestigd.

  • We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.

  • Deze kennisgeving dient om leden formeel te adviseren dat de volgende Algemene Jaarvergadering van de International Powered Access Federation zal plaatsvinden om 16:30 uur (VK) op 23 april 2020. De vergadering wordt in het Engels gehouden en daarom zijn de documenten alleen in het Engels beschikbaar.