IPAF draait tekort terug door middel van inkomsten uit evenementen en een toename in training

IPAF's 2018 Annual Report

De International Powered Access Federation (IPAF) kende in 2018 een sterk jaar met een groei over de hele linie in termen van lidmaatschap, verzorging van training, omzet en bestreken gebieden. IPAF draaide het tekort van 2017 om via efficiëntie en kostenbeheersing, wat tot grotere opbrengsten heeft geleid, deze zijn namelijk met 8,5% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Hogere inkomsten uit evenementen en een stijging van 5,8% in de opbrengsten uit training, inclusief een aanzienlijke toegenomen vraag in landen waar IPAF voorheen weinig of geen training verzorgde, hebben allemaal aan de ommekeer bijgedragen. IPAF is een organisatie zonder winstoogmerk, wat betekent dat alle beschikbare inkomsten opnieuw geïnvesteerd worden in veiligheid- en trainingsprogramma's van IPAF.

Aannemers die PAL Cards vereisten bij grote projecten zaten achter de grote stijging in de vraag naar IPAF-training in de Noordse en Midden-Oosten regio's. Mace kondigde aan dat het bedrijf PAL Card houders vereist voor een groot project in de buurt van Odense in Denemarken, en projectmanagers van de Expo 2020-wereldtentoonstelling in Dubai kondigden in 2018 op IPAF’s Midden-Oostencongres in Dubai aan dat PAL Cards ook verplicht zijn voor bedieners van aangedreven hoogwerk materieel op hun enorme bouwplaats.

De cijfers - in detail besproken in het jaarverslag 2018 van IPAF, dat vandaag in acht talen werd gepubliceerd, inclusief Chinees - tonen aan dat lidmaatschap groeide van 1.322 aan het einde van 2017 naar 1.335 vorig jaar, waarmee de voetafdruk van IPAF tot 66 gebieden wereldwijd is uitgebreid. Eén daarvan is Kazachstan alwaar de training voor het eerst werd vertaald en geleverd in het Russisch.

De vraag naar IPAF-training zat vorig jaar weer in de lift. 165.787 mensen rondden in 2018 met goed gevolg een cursus van IPAF af – de grotere vraag naar training was met name zichtbaar in Ierland, Spanje, Denemarken, het Midden-Oosten en de regio Quebec in Canada, waar IPAF-leden in staat waren de training in het Frans aan te bieden.

IPAF is blijven investeren in nieuw personeel, betere technologie en het updaten van zijn trainingsprogramma. Er werd deelgenomen aan evenementen in meer landen dan ooit tevoren, waaronder de organisatie van nieuwe evenementen in het VK en Thailand, de allereerste organisatie van de IPAF Asia Conference & Showcase in Kuala Lumpur, Maleisië, en was aanwezig op evenementen zoals VerticaalDagen in Nederland en Nordbygg in Zweden.

Als spreker op IPAF’s AGM in Dubai zei Tim Whiteman, CEO & Managing Director van IPAF, voorafgaand aan de IPAF Summit & IAPAs, die voor de eerste keer in het Midden-Oosten werden georganiseerd: "2018 was zonder twijfel een veeleisend jaar, maar uw federatie is de uitdaging aangegaan en heeft nieuwe mogelijkheden aangegrepen. IPAF bevordert het veilig en effectief gebruik van aangedreven hoogwerk toegangstechniek wereldwijd; deze boodschap nieuw leven inblazen in bestaande gebieden en aan een nieuw publiek kenbaar maken is van wezenlijk belang bij alles wat IPAF doet.

In 2018 gingen virtual reality (VR) en simulatoren echt met de collectieve verbeelding van de sector aan de haal. IPAF heeft belanghebbenden uitgebreid geraadpleegd over het potentieel voor VR en kreeg een fenomenale reactie; het is duidelijk dat onze sector deze technologie in de armen wil sluiten. IPAF heeft in antwoord op deze raadpleging in een witboek een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan omtrent extended reality."

Nick Selley, IPAF’s President die zijn functie na twee jaar tijdens de jaarvergadering heeft neergelegd, vertelt: "Veiligheid blijft van levensbelang en al onze leden moeten zich achter deze waarden scharen en zich aan strikte veiligheidsnormen houden. IPAF blijft onvermoeibaar werk maken van de verbetering van normen via zijn campagnes om ongevallen op meerdere gebieden te reduceren, zoals technische richtlijnen en veiligheidscampagnes.

IPAF werkt nauw samen met de Health & Safety Executive in het VK en met de normalisatie- en veiligheidsinstanties in het Midden-Oosten, en neemt deel aan de All Party Parliamentary Group (APPG) met parlementsleden uit het VK die het vallen van hoogte op de werkplek onder de loep nemen.

Ik verwijs graag naar een toezegging die ik heb gedaan voor de ontwikkeling en bevordering van stages, omdat ik vind dat we er alles aan moeten doen om jonge mensen in de sector aan te moedigen en dat we talent moeten ontwikkelen. IPAF heeft grote stappen gezet om trajecten naar stages en de status van gekwalificeerde onderhoudsmonteurs te identificeren, die de nieuwe carrièrepaden in onze industrie definiëren."

Tim Whiteman voegt toe: "Dankzij de toewijding van IPAF’s bestuur, raad, commissies, leden en personeel in bijna 70 landen is het tekort waarvan op het einde van het financiële jaar 2017-18 sprake was teruggedraaid. Daardoor is uw federatie 2019 veerkrachtiger ingegaan, in staat om zich aan te passen aan de toenemende internationale vraag naar zijn hoogwaardige training, richtlijnen op het gebied van techniek en veiligheid, en om spannende nieuwe mogelijkheden te omarmen."

Het jaarverslag van IPAF van 2018 is nu beschikbaar in het Engels, Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, vereenvoudigd Chinees en Spaans, en kan gratis worden bekeken of gedownload op www.ipaf.org/annual-report.

Ander nieuws dat voor u interessant zou kunnen zijn

  • IPAF kende een sterk handelsjaar in 2019 en rapporteerde over de hele linie groei in termen van lidmaatschap, levering van opleidingen en bestreken gebieden, wat leidde tot hogere inkomsten, een stijging van 8,1% ten opzichte van 2018, volgens het laatste jaarverslag van de federatie.

  • IPAF heeft een nieuw presidentieel team bevestigd, waarbij Norty Turner van United Rentals officieel is geïnstalleerd tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 van de federatie, die voor het eerst ooit werd gehouden per videoconferentie op 23 april als gevolg van de aanhoudende pandemie van het coronavirus. Drie nieuwe bestuursleden, gedetacheerd in 2019, werden ook tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering bevestigd.

  • We waarderen uw support tijdens deze periode en verzoeken u om regelmatig op www.ipaf.org/covid19 te kijken voor updates. Neem alstublieft contact met ons op via info@ipaf.org of uw dichtstbijzijnde IPAF kantoor voor vragen hierover.