Complimenten, Klachten en Zorgen

www.ipaf.org/complaints

IPAF tracht hoogwaardige diensten te leveren die aan uw behoeften tegemoetkomen. Wij denken dat ons dit meestal lukt. Als iemand uw verwachtingen heeft overtroffen of als we iets niet goed doen, laat dit ons dan weten. Om ervoor te zorgen dat onze diensten op een hoog en verbeterend niveau blijven, hebben we een procedure waarmee u ons kunt laten weten als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw omgang met ons of een van onze leden, of als u denkt dat iemand bij IPAF of een IPAF-lid een speciaal bedankje verdient.

Klachten over IPAF

Als u ontevreden bent over een van IPAF’s diensten, neem dan contact op om met een lid van het IPAF-team te spreken. De contactgegevens voor uw dichtstbijzijnde IPAF-kantoor vindt op onze website www.ipaf.org/contact.

Als u met een persoon ontevreden bent, is het soms het beste om hem of haar dit direct te vertellen. Als dit lastig of ongepast is, praat dan met de manager van het personeelslid of met een lid van het Senior Management Team. Vaak kunnen wij u direct een antwoord bieden.

Klachten over IPAF-leden

Als u ontevreden bent over een door een IPAF-lid geleverde dienst, doorloop dan eerst de volledige klachtenprocedures voordat u de klacht bij IPAF aankaart. Als u zich er niet prettig bij voelt om het probleem direct met het lid te bespreken, of als u met de klacht wilt doorgaan nadat de volledige klachtenprocedures van het lid zijn doorlopen, kunt u zoals hieronder beschreven uw klacht bij IPAF indienen.

Schriftelijk een klacht indienen

Als u een probleem met IPAF of met een IPAF-lid formeler wilt aanpakken, vul dan ons Klachtenformulier in. Alle op dit formulier ingediende klachten worden geregistreerd en zullen in overeenstemming met dit beleid worden behandeld. Het doel is om uw klacht naar behoren te onderzoeken en u binnen tien werkdagen een antwoord te geven. Daarin staat hoe het probleem zal worden aangepakt. Als dit niet mogelijk is, ontvangt u een tijdelijk antwoord waarin staat wat er tot nu toe is gedaan of wat er nog wordt overwogen.

Alle klachten worden op een onpartijdige, niet-discriminerende en vertrouwelijke manier behandeld.

Dien een formele klacht in

Overige zorgen

Als u een vermoeden hebt van frauduleuze productie van IPAF PAL Cards, nepadvertenties van IPAF of misbruik van het IPAF-merk, kunt u dit in vertrouwen aan IPAF bekend maken door een e-mail te sturen naar audits@ipaf.org.

IPAF moedigt daarnaast de rapportage aan van alle ongevallen en incidenten waarbij aangedreven hoogwerk toegangstechniek betrokken is, zodat we onze diensten beter op de veiligheidsbehoeften van de sector kunnen aanpassen. Gebruik het Ongevallenrapportage portaal om een ongeval, incident of bijna-ongeval te melden. Anonieme melding behoort tot de mogelijkheden.

Complimenten

Hoewel we dankbaar zijn voor alle feedback waarmee wij onze diensten kunnen verbeteren, zijn we ook dankbaar voor ervaringen die u als positief hebt ondervonden. Neem direct contact met ons op via onze website www.ipaf.org/contact om ons over deze positieve ervaringen te vertellen.

Stuur een compliment

PO-26-NL--V2.0-20220901