Verklaring omtrent Informatiebescherming

Informatiebescherming en privacy zijn voor IPAF belangrijk.  Namen van cursisten en persoonlijke informatie die tijdens cursussen zijn vrijgegeven worden gebruikt voor verwerking en opname in de IPAF training administratie voor uitgifte van PAL Cards en IPAF certificaten, vernieuwing van licenties en audits.
  
Trainingcentra die gegevens in het IPAF systeem invoeren hebben toegang tot het systeem via een met een paswoord beveiligde login code. Trainingcentra hebben zoedoende geen onderlinge inzage in de door hun ingevoerde gegevens.

De enige andere organisatie die toegang heeft tot de ingevoerde gegevens is IPAF zelf; IPAF gebruikt de gegevens uitsluitend ter controle van de geldigheidsdatum van PAL Cards en, indien noodzakelijk, om de houder van de PAL Card te informeren omtrent aangelegenheden met betrekking tot het gebruik van de PAL Card. Cursistengegevens worden onder geen beding te koop aangeboden of ter beschikking gesteld aan andere personen en/of organisaties.

IPAF is onderhevig aan de regelgeving, en staat onder controle, van de UK Data Protection Act 1988. Alle IPAF medewerkers hebben een verklaring van geheimhouding ondertekend. Het beleid met betrekking tot informatiebescherming staan opgetekend in het IPAF handboek.