Het laden en lossen van mobiele hoogwerkers

Loading and Unloading a MEWP
Added 1 jan 2018
Laatst bijgewerkt
www.ipaf.org/load

Bron ook beschikbaar in:

Heeft u een goede planning voor de veilige aan- en afvoer van uw mobiele hoogwerkers?

Het laden en lossen van mobiele hoogwerkers brengt risico’s met zich mee, zo blijkt uit de bevindingen van de IPAF-databank inzake ongevallenrapportage.

Bij ca. een derde van de ongevallen die door verhuurbedrijven worden geregistreerd, zijn de diepladerchauffeurs betrokken die de hoogwerkers leveren. IPAF concentreert zich op deze factor om alle betrokkenen bewust te maken van het belang van training en veiligheidsinitiatieven.

Mobiele hoogwerkers moeten voor en na transport over de weg van en naar de werklocatie correct en veilig geladen, gezekerd en gelost worden.

  • Zorg dat een leidinggevende verantwoordelijk is voor het plannen van aanlevering, afvoer en transport van hoogwerkers.
  • Voer, voorafgaand aan alle hoogwerkeractiviteiten, een grondige risicoanalyse uit en leg dit proces schriftelijk vast.
  • Zorg dat alle medewerkers voldoende zijn opgeleid om hun taken te kunnen vervullen.

Door IPAF erkende trainingscentra bieden een cursus aan voor het laden, lossen en zekeren van mobiele hoogwerkers. Andere relevante cursussen zijn hoogwerkers voor managers, bediener en demonstrateur.