INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION PAL Card Verifieren
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
Resources
   

IPAF lanceert databank hoogwerker incidenten

2012/01/11

De International Powered Access Federation (IPAF) lanceert een project waarbij op systematische wijze wereldwijd gegevens worden verzameld over incidenten en ongevallen die zich voordoen bij het werken met mobiele hoogwerkers met als doel veiliger gebruik van hoogwerkmaterieel.

Fabrikanten, verhuurbedrijven, aannemers en gebruikers worden aangemoedigd om melding te maken van incidenten en/of ongevallen met hoogwerkers door gebruik te maken van een standaardformulier dat beschikbaar is op ipaf.org/accident. In de beginfase verzamelt IPAF verslagen van ernstige en dodelijke ongelukken die zich voordoen met hoogwerkers in Groot-Brittannië en dodelijke ongelukken wereldwijd.

“Het verzamelen en analyseren van gegevens uit de eigen industrie juich ik van harte toe en moedig ik ten zeerste aan,” schreef hoofdinspecteur Joy Jones van de UK Health & Safety Executive (HSE) in een open brief aan IPAF-leden. “Het verkrijgen van gegevens over incidenten en ongevallen ter identificatie van trends en prioriteitsbepaling voor maatregelen is een permanent.... Ondernemingen zijn vaak terughoudend bij het verstrekken van informatie omtrent incidenten en ongevallen, maar mijns inziens wordt de reputatie van bedrijven die representatief zijn voor de hoogwerker branche juist verbeterd indien zij calamiteiten bekend maken teneinde de feitelijke ongevalsfactoren te kunnen evalueren om zodoende mogelijke preventieve maatregelen te kunnen ontwikkelen.

“Met dit project is IPAF in staat om een veelomvattende databank te maken van  hoogwerker incidenten en deze op een centrale plaats in een standaard formaat. Dat is iets wat nu nog niet bestaat,” aldus IPAF technical officer Chris Wraith. “Met de verzamelde gegevens kan IPAF dan analyses uitvoeren, trends vaststellen, en mogelijke acties voorstellen ter verbetering en promotie van veilig gebruik van hoogwerkers wereldwijd.”

“Hoogwerkers bieden een van de veiligste en meest efficiënte manieren om op hoogte te werken,” merkte IPAF CEO Tim Whiteman op. “Ongevallen met hoogwerkers leiden veelal tot veel spektakel en halen nogal eens de krantenkoppen.. Echter, het percentage ongevallen met hoogwerkers vormt slechts een klein deel van het totaal aantal ongelukken dat zich voordoet bij het werken op hoogte. Dit nieuwe project is bedoeld om harde feiten te verzamelen, helderheid te creëren en de veiligheid te verbeteren”

De bouw- en constructie industrie geldt als de industrie met de meeste dodelijke ongevallen onder werknemers. In Groot-Brittannië was deze sector bijvoorbeeld goed voor 50 van in totaal 171 dodelijke ongelukken in 2010/2011, volgens de gegevens van de HSE (Health Safety Executive). Van de vastgelegde ernstige niet-dodelijke ongevallen hadden de meeste te maken met uitglijden of struikelen (40%) en het vallen vanaf grote hoogte (16%). Er is echter minder bekend over het vallen van grote hoogte met betrekking tot de machines die daarbij worden ingezet. Dit is een van de aspecten waar IPAF zich op wil gaan richten.

Heeft zich bij u op het werk een incident met een hoogwerker voorgedaan? Draag uw steentje bij aan  veiligheid. Meld het onder ipaf.org/accident

Top

Inloggen voor LedenPAL Cards wereldwijd