INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION PAL Card Verifieren
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
Over IPAF
   

Overzicht

Wat is IPAF
De International Powered Access Federation (IPAF) zet zich wereldwijd in voor een veilig en effectief gebruik van hoogwerk materieel in de breedste zin des woords. IPAF werd in 1983 opgericht en is een “non-profit” ledenorganisatie die de belangen behartigt van fabrikanten, dealers/importeurs, verhuurders, gebruikers en opleiders. IPAF treedt op als forum voor een ieder die actief betrokken is bij de hoogwerker industrie. IPAF speelt al jaren een sleutelrol in de ontwikkeling en veiligheids- en testprocedures die inmiddels bereikt zijn binnen deze marktsector.

Opleidingen
Het IPAF opleidingsprogramma voor de bediening van hoogwerkers is als enige door de Duitse TÜV gecertificeerd op grond van de minimum standaard vereisten zoals deze zijn opgetekend in de ISO norm 18878. De kwaliteit van de IPAF opleidingen en de grondige examen toetstermen gaan de genoemde norm echter ruimschoots te boven. Jaarlijks worden er wereldwijd, vanuit meer dan 600 IPAF opleidingscentra, meer dan 100.000 personen opgeleid. Afhankelijk van het type opleiding bedraagt de duur van de cursus 1 tot max. 2 dagen. De opleidingen bestaan uit een theoretisch en een praktijk gedeelte.
Naast de eigen examinering door professionele instructeurs beschikken IPAF instructeurs ook over een licentie om de opleiding te examineren overeenkomstig de VCA toetstermen zoals die door de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) zijn vastgelegd in de GORW (Gids Opleidingen Risicovol Werk).

PAL Card
Alle deelnemers die een IPAF opleiding succesvol hebben afgerond ontvangen een certificaat en een hoogwerker licentie in de vorm van de bekende PAL Card. De PAL Card wordt op vele wereldwijde werklocaties erkend als een bewijs dat de houder ervan een grondige en praktijkgerichte opleiding heeft gevolgd en deze met succes heeft afgerond. De PAL Card is tevens voorzien van een holografisch logo en de foto van de houder. Een belletje naar het hoofdkantoor is voldoende om de echtheid van de kaart te controleren.

IPAF lid worden
Het IPAF lidmaatschap is toegankelijk voor een ieder die betrokken is bij de hoogwerker industrie; fabrikanten, dealers/importeurs, verhuurbedrijven en opleidende instanties.
IPAF heeft leden in meer dan 45 landen, overwegend in Europa en Amerika maar ook in het Midden Oosten, het Verre Oosten en de Pacific. Onze leden kunnen gebruik maken van:

  • een schat aan waardevolle en praktische informatie m.b.t. wettelijke, technische en commerciële aangelegenheden rondom het gebruik van hoogwerk materieel.
  • de mogelijkheid om invloed uit te oefenen bij de totstandkoming van regelgeving.
  • gratis diensten voor leden zoals een gespecialiseerde adviesdienst, een gratis service voor uw verzekeringsmanagement en de Business Information Service van het Institute of Directors.
Top

Inloggen voor LedenPAL Cards wereldwijd