INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION PAL Card Verifieren
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
Over IPAF
   

Commissies

Veel IPAF werkzaamheden worden uitgevoerd door gespecialiseerde ledencommissies die regelmatig bij elkaar komen. Deelname in een commissie is toegankelijk voor alle leden die zitting willen nemen in een voor hen relevante categorie. Leden behorend tot de categorie fabrikanten kunnen bijvoorbeeld zitting hebben in de Manufacturers Technical Committee en ontvangen na iedere bijeenkomst de notulen van de gehouden vergadering.

Technische Commissie Fabrikanten
Dit is een zeer belangrijke commissie waarin vertegenwoordigers van fabrikanten zitting hebben. Zij concentreren zich volledig op het ontwerpen en fabriceren van hoogwerkers. De commissie houdt controle op veranderende wetgeving en standaardisaties, verspreid hierover de relevante informatie en lobbyt bij instanties die betroken zijn bij productieprocessen.   

Commissie Hefsteigers (International)
Commissie Hefsteigers (UK & Ireland)
Deze beide commissies behandelen alle zaken die te maken hebben met de inzet en het gebruik van hefsteigers (MCWP’s) De commissies richten hun aandacht met name op het op juiste en correcte wijze monteren en installeren van hefsteigers alsmede het onderhoud, de grondige inspectie en het veilige gebruik ervan.

Commissie Verreikers
Deze commissie houdt zich bezig met zaken aangaande het gebruik van verreikers welke zijn uitgerust met werkplatforms om mensen op hoogte te brengen. Zij focussen zich op het veilige gebruik van de apparatuur en hebben een opleiding in voorbereiding voor het gebruik en de bediening van verreikers met geïntegreerde werkplatforms

Commissie Opleidingen 
Deze commissie is het speerpunt van de IPAF opleidingen, die gegeven worden door een gestaag groeiend aantal van gecertificeerde IPAF opleidingscentra wereldwijd. De commissie opleidingen controleert en reguleert alle zaken die betrekking hebben op de inhoud van de cursussen, het cursusmateriaal en de vereisten waaraan trainingcentra dienen te voldoen.

Commissie IPAF Rental+
Deze commissie promoot het IPAF Rental+ keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan verhuurbedrijven die d.m.v. een audit bewezen hebben dat zij voldoen aan de door IPAF  opgestelde en gedefinieerde voorwaarden  m.b.t. klantenservice, veiligheid, opleidingen van stafmedewerkers, verhuurvoorwaarden en machine inspecties.  

Powered Access Interest Group
PAIG is een gezamenlijke commissie van IPAF en Construction Plant Hire Association (CPA)
De PAIG is één van IPAF’s meest belangrijke en sterkst ondersteunde commissie die zich permanent bezig houdt met alle zaken rondom de verhuur van hoogwerk materieel.
  
Check de data van de eerstvolgende commissie bijeenkomsten

E-mail één van de commissies

Top

Inloggen voor LedenPAL Cards wereldwijd