INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION PAL Card Verifieren
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
Opleidingen
   

Wat is de PAL Card

De PAL Card (Powered Access License) wordt op vele wereldwijde werklocaties erkend als een bewijs dat de houder ervan op het hoogste niveau is opgeleid

De PAL Card wordt verstrekt door de International Powered Access Federation (IPAF)
aan cursisten die bij een erkend IPAF opleidingscentrum de opleiding gevolgd en met succes afgerond hebben.

Het IPAF opleidingsprogramma voor de bediening van hoogwerkers is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de hoogwerkerindustrie en is als enige door de TŰV gecertificeerd op grond van de minimum standaard vereisten zoals vermeld in de ISO norm 18878 (Mobile Elevating Work Platforms – Operator (driver) training.

In ruim 600 IPAF gecertificeerde trainingscentra worden wereldwijd, jaarlijks meer dan 100.000 cursisten opgeleid in het veilig bedienen van hoogwerkerapparatuur.

Wie hebben een PAL Card nodig

De PAL Card is er voor een ieder die incidenteel of regelmatig gebruik maakt van hoogwerkerappratuur.

● IPAF is er van overtuigd dat een basis opleiding onontbeerlijk is

● Naast uw huidige beroep van b.v. installeur, staalconstructeur, schilder etc. verwerft U zodoende nieuwe bekwaamheden.

● Hoogwerkers zijn in principe zo ontworpen dat zij eenvoudig in het gebruik zijn. Niettemin kunnen zij bij onjuist gebruik gevaren opleveren. Het volgen van een adequate bedieningsopleiding waarborgt dan ook een effectiever en veiliger gebruik.

als u werkgever bent:

● U bent er van verzekerd dat u voldaan heeft aan uw wettelijke verplichtingen indien uw personeel beschikt over een PAL Card.

● In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen en vakkundige opleiding van zijn werknemers. Volgens de wet moet een hoogwerkerbediener 18 jaar of ouder zijn en aantoonbaar een bedieningsinstructie hebben gehad.

  • Een IPAF opleiding is een garantie op meer efficiëntie en een hogere productiviteit.

Kenmerken

De PAL Card heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en vermeld de datum waarop de kaart is uitgegeven en verloopt, waarna een heropleiding dient te volgen.

De PAL Card geeft aan op welke categorieën hoogwerkers de opleiding heeft plaatsgevonden.

Ook geeft de PAL card aan op welk niveau de houder er van is opgeleid; als bediener, als demonstrateur of als instructeur.

Om misbruik te voorkomen is de PAL Card beveiligd met een holografisch logo alsmede een foto en de handtekening van de houder.

Smart PAL Card

Smart PAL Cards hebben het potentieel om toegang tot en gebruik van machines veiliger te maken.

Controle op geldigheid

Site- en safetymanagers kunnen de online PAL Card verificatie- tool toepassen om te controleren of een PAL Card echt is. Bel de IPAF-hotline indien u vragen heeft: +44 (0)15395 66700 of neem contact op met het dichtst bijzijnde kantoor in uw land.

Wat is PAL

Toenemende internationale acceptatie

De PAL Card (Powered Access License) wordt op vele wereldwijde werklocaties erkend als een bewijs dat de houder ervan op het hoogste niveau is opgeleid.

Indien iemand u zijn PAL Card toont kunt u er van verzekerd zijn dat hij of zij volgens de zwaarste normen is opgeleid in het op veilige en correcte wijze bedienen van hoogwerkers.

Hoe kunt u een PAL Card verkrijgen

IPAF opleidingen worden verzorgd door zorgvuldig geselecteerde en door ons gecertificeerde opleidingscentra. Zoek uw dichtstbijzijnde opleidingscentrum  via deze website of neem contact op met IPAF.

 

Top

Inloggen voor LedenPAL Cards wereldwijd