INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION PAL Card Verifieren
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
Opleidingen
   

PAL Card Verifiëren

Site- en safetymanagers kunnen de online PAL Card verificatie- tool toepassen om te controleren of een PAL Card echt is.

De tool is in het Engels geschreven en is binnenkort ook verkrijgbaar in andere talen.

Voordat u de tool gaat gebruiken, dient u te kijken of de PAL Card die aan u wordt gepresenteerd geldig lijkt.

  • Controleer op de voorkant naam en foto van de kaarthouder.
  • Controleer de geldigheidsdatum en de machinecategorieën die de kaarthouder op grond van zijn gevolgde opleiding mag bedienen.
  • Controleer op de achterkant het IPAF-logo dat links bovenin als hologram is afgedrukt.
  • Controleer de handtekening van de kaarthouder.

Om de verificatie-tool te kunnen gebruiken, moet u het licentienummer invoeren dat op de card vermeld staat, bijv. "OP/1234567". 

  • U krijgt de datum te zien waarop de kaarthouder de opleiding succesvol heeft gevolgd en afgerond en de geldigheidsdatum. PAL Cards zijn vijf jaar geldig.
  • Ook is de naam en de foto van de kaarthouder afgebeeld en de machinecategorieën waarin de persoon in kwestie opgeleid is (zie categorieën rechts).

Bel de IPAF-hotline indien u vragen heeft: +44 (0)15395 66700 of neem contact op met het dichtst bijzijnde kantoor in uw land.

Top

Inloggen voor LedenPAL Cards wereldwijd