Print

Over Opleidingen

Video 'Opleidingen redden levens'

In de ARBO wet is geregeld dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers. De enorme ontwikkeling die de hoogwerkerindustrie heeft doorgemaakt is sneller gegaan dan de wetgeving die het gebruik van deze machines reguleert. Volgens de wet moet een hoogwerkerbediener 18 jaar of ouder zijn en aantoonbaar een bedieningsinstructie hebben gehad. Voor het veilig werken met een hoogwerker is echter meer vereist dan het bedienen van de knoppen op het onder- of bovenbedieningspaneel. Om de veiligheid van de bediener én personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Steeds meer opdrachtgevers eisen dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker mogen bedienen.

Het IPAF opleidingsprogramma voor de bediening van hoogwerkers is ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de hoogwerkerindustrie en is als enige door de Duitse TŰV gecertificeerd op grond van de minimum standaard vereisten zoals vermeld in de ISO norm 18878. ontvangen een certificaat en een hoogwerkerlicentie in de vorm van de bekende PAL Card.

IPAF verzorgt de opleidingen niet zelf maar ontwikkeld deze uitsluitend; de opleidingen worden verzorgd door gecertificeerde IPAF opleidingscentra . Meestal zijn dit fabrikanten  en verhuurbedrijven die IPAF lid zijn. Zij worden met regelmaat door IPAF geauditeerd op correcte uitvoering van de IPAF opleidingsnormen. De opleidingscentra bepalen zelf de tarieven van de door hun aangeboden opleidingen en werken in kleine klassen. De duur van de opleidingen is 1 a 2 dagen en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Het IPAF cursusmateriaal is beschikbaar in vele talen en de opleidingscentra ontvangen regelmatig updates van het materiaal.

Beschikbare Opleidingen

IPAF biedt hoogwerker bedieningsopleidingen aan voor :

Bedieners
Demonstrateurs
Instructeurs

voor onderstaande hoogwerker categorieën:

  • Statisch Verticaal (1a)
  • Statisch Boom (1b)
  • Mobiel Verticaal (3a)
  • Mobiel Boom (3b)
  • Push Around Vertical (PAV)
  • Geïsoleerde hoogwerkers (IAD)
  • Speciale machines (SPECIAL)

en onderstaande bedieningsopleidingen voor Hefsteigers:

● Bedieners
● Demonstrateurs
● Opbouwers/monteurs
● Opbouwers/monteurs gevorderden
● Instructeurs

andere beschikbare IPAF opleidingen:


Zoek uw dichtsbijzijnde IPAF opleidingscentrum.

IPAF Online System: www.ipaf-training.com

Bedieners

Doel: Het instrueren van een operator om vertrouwd te raken met diverse types mobiele hoogwerkers (MEWP’s) deze veilig te bedienen.

Demonstrateurs

Aan het eind van de cursus kan de cursist de gewenste taken uitvoeren in de positie van demonstrateur, welke bestaan uit operators bekendmaken met hun verantwoordelijkheden en het demonstreren van procedures voorafgaand aan het gebruik, veilige bedieningsprocedures, en beperkingen van hoogwerkers.

Instructeurs

Doel: Het opleiden en beoordelen van een a.s. instructeur zodat de aspirant vertrouwd raakt met de werkwijze van het IPAF opleidingen programma, het beoordelen van hun kennis van hoogwerkers en hun vaardigheden om informatie op cursisten over te dragen.

Gebruik en inspectie van lichaams veiligheidsharnassen

Doel: Een gebruiker instrueren om veilig een harnas en bijbehorende uitrusting te selecteren, inspecteren en gebruiken bij gebruik van een hoogwerker.

Laden en lossen van vrachtwagens/diepladers

Doel: De operator te instrueren voor wat betreft de juiste veiligheidsprocedures voor het laden, lossen en beveiligen van bedrijfsmachines voorafgaand aan of na transport over de weg.

Hoogwerkers voor managers

Hoogwerkers voor managers is de noodzakelijke eendaagse cursus voor het midden- en hoger management dat betrokken is bij planning, uitvoering en supervisie van
hoogwerkergebruik op de werklocatie.

www.ipaf.org – International Powered Access Federation (IPAF)