INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION Verify PAL Card
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
   

International Powered Access Federation (IPAF)

IPAF - informacje ogólne

Czym się zajmuje organizacja IPAF?
Organizacja IPAF popularyzuje na całym świecie używanie urządzeń podnośnikowych w sposób bezpieczny i skuteczny. IPAF powstało w 1983 r. jako organizacja non-profit zrzeszająca członków wywodzących się z różnych sektorów: producentów, dystrybutorów, użytkowników, wypożyczalni oraz firm szkoleniowych. Organizacja służy jako forum dla wszystkich zainteresowanych branżą urządzeń podnośnikowych. IPAF miała swój ogromny wkład w promowanie wielu procedur na poziomie projektowania, bezpieczeństwa oraz testowania, z których branża urządzeń podnośnikowych obecnie powszechnie korzysta.

Szkolenia
Program szkoleniowy IPAF dla użytkowników platform posiada certyfikat TÜV, potwierdzający zgodność z normą ISO 18878. Co roku szkolimy ponad 100 000 operatorów w ponad 670 ośrodkach szkoleniowych na całym świecie. Szkolenia zazwyczaj trwają 1-2 dni i składają się z modułu teoretycznego oraz praktycznego.

Karta PAL
Osoby, które pomyślnie ukończą szkolenie IPAF otrzymują Kartę PAL (Powered Access Licence), najbardziej popularne i najczęściej uznawane zaświadczenie o przebyciu szkolenia dla operatorów platform. Karta PAL jest ważna przez pięć lat. Widnieje na niej kategoria urządzeń, na które właściciel otrzymał uprawnienia. Karta zawiera fotografię oraz podpis właściciela, a jej weryfikacji można dokonać poprzez kontakt telefoniczny z IPAF.

Członkostwo w IPAF
Członkiem w IPAF mogą zostać użytkownicy urządzeń podnośnikowych, producenci, dystrybutorzy, przedstawiciele wypożyczalni oraz firm szkoleniowych. Nasi członkowie pochodzą z ponad 60 krajów, głównie usytuowanych w Europie oraz obu Amerykach. Cześć członków pochodzi również z Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Regionu Pacyfiku. Członkostwo w organizacji przynosi wiele korzyści, między innymi:

  • Dostęp do wartościowych, praktycznych informacji na temat aspektów prawnych, technicznych oraz komercyjnych w zakresie używania urządzeń podnośnikowych.
  • Możliwość wpływania na procedury i organy legislacyjne, regulujące zasady używania urządzeń podnośnikowych.
  • Darmowy dostęp do usług, jak porady eksperckie, system zarządzania ubezpieczeniami czy biznesowy serwis informacyjny.

Kontakt z IPAF

Więcej informacji można uzyskać poprzez:

Hans AARSE
IPAF Market Development Support
+31 (0)6 30 421042
hans.aarseipaf.org

Pliki do ściągnięcia

Cele IPAF Ulotka

Zadaniem związku jest dostarczanie produktów i usług z branży urządzeń podnośnikowych, w tym działania edukacyjne, szkolenia oraz badania. Kolejnym celem jest reprezentowanie i promowanie członków związku na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Top

Members Only LoginPAL Cards Worldwide