INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION Verify PAL Card
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION
   

International Powered Access Federation (IPAF)

O organizaci IPAF

Co je organizace IPAF
Organizace International Powered Access Federation (IPAF) podporuje bezpečné a efektivní použití pracovních plošin po celém světě. Organizace IPAF, která byla založena v roce 1983, je neziskovou členskou organizací, která zastupuje zájmy výrobců, distributorů, uživatelů, půjčoven a školicích firem. Slouží jako fórum pro všechny subjekty, které jsou aktivní ve světě pojízdných pracovních plošin. Organizace IPAF hraje klíčovou roli při podpoře mnoha designových, bezpečnostních a testovacích postupů, které jsou v současné době v odvětví pojízdných pracovních plošin zavedeny.

Školení
Program školení organizace IPAF pro provozovatele pracovních plošin certifikováno TÜV a splňuje požadavky ISO 18878. Každý rok je ve více než 670 školicích střediscích po celém světě proškoleno více než 100 000 obsluhovatelů. Školení obvykle trvá jeden až dva dny a skládá se z teoretické a praktické části.

PAL-karta
Osoby, které úspěšně dokončí školení organizace IPAF získají PAL-kartu (Powered Access License), nejpoužívanější a nejuznávanější doklad o školení pro obsluhovatele pracovních plošin. PAL-karta má platnost po dobu pěti let a uvádí kategorie strojů, pro které je obsluhovatel proškolen. Je také opatřena fotografií a podpisem držitele a lze ji u organizace IPAF telefonicky ověřit.

Připojte se k IPAF
Členství v organizaci IPAF je otevřeno uživatelům pracovních plošin, výrobcům, distributorům, půjčovnám a školicím firmám. Členové pocházejí z více než 60 zemí, zejména z Evropy a Ameriky, ale také ze Středního východu, Dálného východu a Tichomoří. Členové mohou využít mnoha výhod, včetně:

  • Přístupu k velkému množství praktických informací týkajících se právních, technických a obchodních aspektů používání pracovních plošin.
  • Možnosti ovlivnit rostoucí objem právních a správních předpisů, jimiž se použití pracovních plošin řídí.
  • Bezplatných služeb, jako je odborné poradenství, systém řízení pojištění a služby spojené s obchodními informacemi.

Kontaktujte organizaci IPAF

Pokud chcete získat více informací, obraťte se na:

Hans AARSE
IPAF Market Development Support
+31 (0)6 30 421042
hans.aarseipaf.org

Ke stažení

Cíle Organizace IPAF

Cílem Federace je poskytování zboží a služeb v oblasti pracovních plošin, včetně vzdělávání, školení a výzkumu. Současně si také klade za cíl zastupovat a podporovat zájmy svých členů na státní a mezinárodní úrovni.

Top

Members Only LoginPAL Cards Worldwide